Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Cách tạo biểu mẫu giải thưởng, thành tựu in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 6, 2024 tại 4:49 CH


Để tạo biểu mẫu cho giải thưởng, bạn truy cập vào app HRM và thực hiện theo các bước sau

  • Bước 1: Thêm biểu mẫu

Ở trang chính của HRM > Chọn Cài đặt >> Chọn Biểu mẫu sau đó nhấn vào Thêm mới


  • Bước 2: Điền thông tin theo mẫu

Có thể đặt theo tên giải thưởng để phân biệt (Monthly best sales, Quarterly best sales,...)

Ảnh nền: Đính kèm 1 ảnh nền cho giải thưởng

- Miêu tả biểu mẫu: Miêu tả về biểu mẫu này sẽ được dùng như thế nào

Sau khi điền xong thông tin, chọn mục Lưu lại để hoàn thiện thao tác.

  • Bước 3: Thiết lập thông tin lên biểu mẫu

Chọn vào biểu mẫu vừa tạo bạn sẽ thấy các thông tin được hệ thống thiết lập sẵn: name, merit name, record day, reason (có thể kéo thả đến vị trí phù hợp hoặc remove các thông tin mặc định này)

- Bạn tham khảo các biến hệ thống đang hỗ trợ lấy tự động

 Ví dụ nếu bạn muốn lấy thêm avatar của người được giải thưởng thì chọn biến {user_avatar}. 

  • Bước 4: Điều chỉnh thông tin trên biểu mẫu.

- Điều chỉnh vị trí, kích cỡ chữ: Chọn vào các biến để kéo thả đến vị trí mong muốn. Thêm dòng text

- Sau khi điều chỉnh xong bạn chọn Lưu lại.

  • Bước 5: Thêm biểu mẫu tại mục giải thưởng

Ở mẫu giải thưởng chọn biểu mẫu vừa thêm:

- Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Lưu lại” đề hoàn thiện thao tác. Sau khi gán 1 giải thưởng cho nhân sự thì sẽ hiển thị ra biểu mẫu của giải thưởng như sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.