Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Cách tạo biểu mẫu giải thưởng, thành tựu in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 2:53 CH


Bước 1: Đăng nhập vào app Base HRM

Bước 2: Ở trang chính của HRM >> Chọn Tùy chỉnh >> Chọn Biểu mẫu sau đó nhấn vào Thêm mới và điền các thông tin mà hệ thống yêu cầu:

  • Tên biểu mẫu: Có thể đặt theo tên giải thưởng để phân biệt (Monthly best sales, Quarterly best sales,...)

  • Ảnh nền: Đính kèm 1 ảnh nền cho giải thưởng

  • Miêu tả biểu mẫu: Miêu tả về biểu mẫu này sẽ được dùng như thế nào

Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Lưu lại” đề hoàn thiện thao tác.

Bước 3: Thiết lập thông tin lên biểu mẫu

  • Chọn vào biểu mẫu vừa tạo bạn sẽ thấy các thông tin được hệ thống thiết lập sẵn: name, merit name, record day, reason (có thể kéo thả đến vị trí phù hợp hoặc remove các thông tin mặc định này)

  • Nếu bạn muốn thêm các thông tin khác mà hệ thống cho phép thì có thể tham khảo các thông tin muốn lấy ở phần Variables (kế mục Biểu mẫu ở hình phía trên). Sau đó quay về mục Biểu mẫu, kéo xuống dưới cùng và chọn Add one more row. Ví dụ nếu bạn muốn lấy thêm avatar của người được giải thưởng thì chọn biến {user_avatar}. 

            Bước 4: Điều chỉnh thông tin trên biểu mẫu.

  • Điều chỉnh vị trí, kích cỡ chữ: Chọn vào các biến để kéo thả đến vị trí mong muốn. 

            Sau khi điều chỉnh xong chọn Save để lưu lại.

Bước 5: Thêm biểu mẫu tại mục giải thưởng

            Tại mục Giải thưởng chọn Thêm giải thưởng và điền các thông tin để tạo giải thường

                Ở mẫu giải thưởng chọn biểu mẫu vừa thêm:

        Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Lưu lại” đề hoàn thiện thao tác. Sau khi gán 1 giải thưởng cho nhân sự thì sẽ hiển thị ra biểu mẫu của giải thưởng như sau:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.