Base Office ver2: Tạo cây thư mục và phân quyền tạo văn bản từng thư mục trong Base Office in

Sửa đổi trên: Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:12 CH


Để tạo cây thư mục trong Base Office, bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc vào biểu tượng Base Office trên thanh menu app. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" => "Cây thư mục"

Bước 2: Bạn chọn "Cây thư mục" => Chọn "Tạo mới"

- Tên của nhóm nội dung: Tên cây thư mục

- Mã nhóm nội dung: Mã cây thư mục (Lưu ý: không nhận các ký tự đặc biệt như $,#,@,...)
- Chỉ chấp nhận văn bản từ người được chọn: nếu chọn tính năng này bạn tag tên những người được quyền thêm văn bản trong cây thư mục

- Chỉ chấp thuận loại văn bản được chọn: nếu chọn tính năng này bạn chọn loại văn bản chỉ dành riêng cho mục này

Bước 3: Bạn chọn "Lưu lại" để tạo thư mục mới

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.