Base Office ver2: Cách xóa vĩnh viễn văn bản in

Sửa đổi trên: Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:16 CH


Để xóa một văn bản tại Base Office, bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc chọn Base Office trên menu app. Sau đó bạn chọn vào văn bản muốn xóa và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn dấu mũi tên => Chọn "Xóa vĩnh viễn"

Bước 2: Xác nhận xóa


Lưu ý:

- Chức năng xóa chỉ dành cho owner hoặc app admin được phân quyền xóa văn bản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.