Base Office ver2: Cách xóa tạm văn bản in

Sửa đổi trên: Mon, 6 Tháng 9, 2021 tại 6:16 CH


Để xóa một văn bản tại Base Office, bạn truy cập https://office.base.vn/ hoặc chọn Base Office trên menu app. Sau đó bạn chọn vào văn bản muốn xóa và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn dấu mũi tên => Chọn "Xóa tạm"

Bước 2: Xác nhận xóa


Với những văn bản tạm xóa, bạn có thể vào xem lại tại mục "Lưu trữ"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.