Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 6/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 11:09 SA


Tối ưu hiển thị nhiệm vụ trên một quy trình:

+ Với các quy trình có <1000 nhiệm vụ thì hiển thị tất cả các nhiệm vụ

Với các quy trình có >1000 jobs thì hiển thị mỗi giai đoạn 20 nhiệm vụ

Khi click load more thì sẽ load thêm 50 nhiệm vụ mỗi giai đoạn

Hiển thị số nhiệm vụ mỗi stage và cả quy trình để khách hàng biết được số nhiệm vụ còn lại mỗi stage và tổng quy trình của mình.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.