Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 7/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA


  • Cho phép tag người thực thi theo nhóm cho cả quy trình

  • Owner có thể tự xóa mình khỏi quản trị quy trình (Lưu ý: Cần còn lại ít nhất 1 quản trị quy trình)

  • Thống kê lịch sử bắn webhook cho toàn bộ hệ thống và từng workflow

  • Thêm ghi nhận lịch sử webhook trong tất cả các job nguồn

  • Thay thế toàn bộ vai trò của 1 thành bằng 1 thành viên khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.