Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 1/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 11:50 SA1. Thêm chặn tạo trường tùy chỉnh nếu input key nhỏ hơn 4 kí tự


2. Ẩn phần chỉnh sửa quản lý dự án/phòng ban trong khi chỉnh sửa nhanh dự án/phòng ban


3.Công việc lặp lại: chặn tạo/edit bằng thông báo khi user không chọn ngày lặp lại.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.