Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 4,5/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 12:13 CH


1. Thêm tính năng xuất file excel cho Gantt View theo khoảng thời gian của công việc

- Thêm option xuất biểu đồ gantt ra file excel.

- Thời gian chọn là thời gian hiển thị gantt chart.

- Giới hạn export tối đa 200 ngày.
2.Cho phép mở báo cáo thành viên theo tab mới

- Khi click vào tên thành viên trong báo cáo (từ mục Công việc => Nhân viên của tôi) sẽ mở sang tab mới và mang theo cả các điều kiện bộ lọc đã chọn.
3.Tăng giới hạn tính báo cáo lên 10.000 công việc

- Tăng giới hạn tính báo cáo lên 10000 công việc trong báo cáo hệ thống, department.
4.Cho phép quản lý dự án/phòng ban (project/team) có thể tự xóa mình khỏi danh sách quản lý (yêu cầu phải còn lại ít nhất 1 quản lý)- Chặn xóa quản lý nếu dự án/phòng ban hiện chỉ có 1 quản lý duy nhất.5. Lưu lại log lịch sử chỉnh sửa dự án

- Lưu lại log tất cả các hành động thay đổi dự án (project) (trừ webhooks).

 • Sửa thông tin các trường trong trang Tùy chỉnh
 • Sửa lại phân quyền cho member, manager , guest
 • Sửa việc gửi email trong dự án (project) 
 • Sửa background của dự án (project) 
 • Sửa metatype của dự án (project) 
 • Sửa lại màu của dự án (project) 
 • Sửa dạng view của dự án (project)  (gantt, list, kanban)
 • Cập nhật thành viên của dự án (project) 
 • Advanced settings của dự án (project) 
 • Custom fields của dự án (project) 
 • Repeated task của dự án (project) 

- Dữ liệu sẽ được hiển thị trong tab Lịch sử chỉnh sửa của Tùy chỉnh dự án
- Có thể lọc theo các nhóm hành động.6.Tối ưu tốc độ tải trang với các project có dưới 1000 tasks.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.