Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 7/2021 in

Sửa đổi trên: Fri, 8 Tháng 10, 2021 tại 10:11 SA


  • Chọn ngày cuối năm để tự cập nhật ngày phép tồn

  • Cảnh báo khi gần hết hạn hợp đồng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.