Base Request: Cập nhật tính năng mới tháng 8/2021 in

Sửa đổi trên: Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 10:00 SA


1. Mẫu in tùy chỉnh

- Cập nhật thêm biến mặc định (danh sách)

- Hỗ trợ tách người duyệt để hiển thị được trong từng ô chức danh tương ứng

- Với biến danh sách nhiều người duyệt: hỗ trợ xuống dòng khi in (${owner_name_username_title_textarea})

2. Xuất dữ liệu: Thêm tùy chọn Xuất đề xuất với dữ liệu dạng bảng, tùy chọn này giúp quý khách khi nhập dữ liệu tùy chỉnh dạng bảng, xuất ra vẫn hiển thị theo dạng bảng

3. Webhook

- Thống kê lịch sử các hoạt động bắn webhook cho toàn bộ hệ thống (chỉ dành cho owner)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.