Base Request - Cập nhật tính năng tháng 11/2020 in

Sửa đổi trên: Wed, 13 Tháng 10, 2021 tại 9:25 SA


1, Chữ ký điện tử cho Request

- Cho phép sử dụng Chữ ký điện tử trong nhóm đề xuất


- Tùy chỉnh người trình ký với từng nhóm đề xuất


- Bổ sung thêm/xóa file trình ký, review file, thêm/xóa người ký


- Tạo file in đề xuất theo mẫu để trình ký


- Thực hiện ký


2, Xuất excel báo cáo request

- Xuất báo cáo theo Group và theo user


- File excel báo cáo theo group


- File excel báo cáo theo user


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.