Base Request - Cập nhật tính năng tháng 12/2020 - tháng 2/2021 in

Sửa đổi trên: Wed, 13 Tháng 10, 2021 tại 10:29 SA


1. Trường tùy chỉnh dạng dropdown cho phép chọn nhiều đáp án

- Bổ sung trường tùy chỉnh dạng multi answer (Cho phép lựa chọn nhiều đáp án)
- Hiển thị trường multi answer trong một đề xuất cụ thể- Tạo, sửa, nhân bản công việc có multi answer:
- Xuất dữ liệu danh sách đề xuất có trường multi answer: 


- Xuất file trường dữ liệu có trường multi answer:


- Bắn webhook trường multi answer:2. Bổ sung nút Hủy đề xuất nháp

- Giao diện hủy tại web- Giao diện hủy tại điện thoại


3.Tăng số lượng request xuất ra excel ở phần tìm kiếm nâng cao lên 2000 requests

4.Xuất excel có 1 tab tổng hợp tất cả request5.Thêm Option cho phép người tạo request là người trình ký6.Thêm option chỉ cho phép trình ký bằng các file đính kèm và in theo mẫu của request
7.Thêm cột email trong file export của Request8.Cho phép cài đặt thời gian duyệt cho từng người duyệt

- Thêm cho phép cài đặt SLA cho từng user trong từng nhóm (Hướng dẫn)Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.