Base Request - Cập nhật tính năng tháng 3/2021 in

Sửa đổi trên: Wed, 13 Tháng 10, 2021 tại 3:53 CH


1.Thêm option ký và duyệt đồng thời

B1 : Vào group để setting ký duyệt đồng thờiB2 : Khi người ký file cũng là người duyệt thì sẽ xuất hiện button Ký và duyệt

 


B3 : Click vào button này sẽ show ra list các file cần ký, ký hết các file sẽ show ra popup duyệt

 


 

Trên mobile cũng support tương tự


 


Lưu ý : Trên web sẽ cho chọn ký file nào trước file nào sau còn trên mobile sẽ là ký lần lượt các file từ trên xuống dưới


 


2.Mở rộng ô hiển thị phần điền các lựa chọn của trường dạng dropdown

 

 

3.File excel xuất đề xuất tách sheet đề xuất chấp thuận và đã chấp thuận nhưng vô hiệu lực

 

 

4.Chặn việc tạo file in đề xuất theo mẫu trình ký từ lần t2 trở đi (cùng 1 file) để thực hiện ký

 


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.