Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 9/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 3:37 CH


1, Mở pop up khi xem trường dữ liệu ở dạng table

- Cho phép hiển thị popup trường dữ liệu dạng bảng với diện tích lớn hơn.

- Click vào tên trường dữ liệu để mở popup.

- Chỉ hỗ trợ hiển thị popup trên bản web, bản mobile hiện không hỗ trợ.2, Cho phép nhập dữ liệu table vào từng nhiệm vụ

- Thêm tùy chọn "Nhập dữ liệu cho bảng" ở danh sách tùy chọn và nút Nhập dữ liệu trên popup dạng bảng- User chọn một trường dữ liệu dạng bảng muốn nhập. Các bảng được list trên popup này tương ứng với các bảng được phép edit theo từng stage.- Sau đó chọn file excel (giống như template) chứa thông tin cần nhập dữ liệu- Nếu workflow không có trường dữ liệu loại bảng nào thì tùy chọn "Nhập dữ liệu cho bảng" sẽ được ẩn đi.

Các thông báo khi import table:

  • Please enter data for the table - Khi file import không có dữ liệu
  • Row X: [row data] is invalid data. Please try again - Khi dữ liệu không hợp lệ với các option
  • Row X is empty. Please try again - Khi dòng X không có dữ liệu nào

Lưu ý: Dữ liệu khi được import sẽ đè lên toàn bộ dữ liệu bảng cũ.


3, Nhập dữ liệu table cho từng nhiệm vụ

- Thêm tùy chọn "Xuất dữ liệu cho bảng" ở tùy chọn và nút Xuất excel trên popup dạng bảng- User chọn một bảng cụ thể muốn xuất- Bất kỳ user nào có quyền view job cũng có quyền export các table tương ứng với các trường bảng đang được hiển thị trong mànchi tiết nhiệm vụ

- Nếu Workflow không có trường bảng nào thì option "Xuất dữ liệu cho bảng" sẽ được ẩn đi.


4, Tối ưu dữ liệu export từ trường dữ liệu tùy chỉnh dạng bảng:

- Thêm tùy chọn Xuất nhiệm vụ với dữ liệu dạng bảng.
Chọn dữ liệu dạng bảng để mở rộng (tối đa 5 trường), những trường này phải có trong các trường được chọn để  xuất. Mỗi trường được mở rộng tương ứng với một sheet. Mỗi trường dữ liệu được chọn sẽ được mở rộng ở phía cuối của mỗi sheet .


5, Cập nhật các biến mặc định (chi tiết tại đây)


6, Tối ưu màn hình khi chuyển tiếp nhiệm vụ, hỗ trợ Chuyển màu sáng/ tối7, Cho phép giao nhiệm lại cho người đã nhận ở giai đoạn X

Tùy chọn này cho phép khi nhiệm vụ được move đến nhiệm vụ hiện tại thì sẽ tự động giao cho người đã nhận nhiệm vụ đó ở một giai đoạn X trước giai đoạn hiện tại tùy theo thiết lập.


Khi chuyển tiếp, nhiệm vụ sẽ được tự động giao lại cho người đã thực hiện nhiệm vụ ở giai đoạn được chọn.

Khi nhiệm vụ được chuyển đến giai đoạn hiện tại thì sẽ tự động giao cho người đã nhận nhiệm vụ đó ở một giai đoạn X trước sgiai đoạn hiện tại tùy theo thiết lậpCác trường hợp stage đã bị xoá, người thực thi cũ không còn tồn tại, lúc nhiệm vụ ở giai đoạn được chọn job không được giao cho ai: thì nhiệm vụ vẫn sẽ giữ nguyên người nhân việc ở giai đoạn kế trước.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.