Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 1/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 3:46 CH


1, Khóa việc chỉnh sửa trường tùy chỉnh của các giai đoạn trước


- Từ quản trị quy trình (workflow owner) trở lên luôn sửa được tất cả trường tùy chỉnh từ trường dữ liệu khi nhập mới đến giai đoạn kế tiếp.

- Hành động chỉnh sửa các trường tùy chỉnh mà không có quyền chỉnh sửa sẽ không được lưu giá trị.

2, Tính năng Phân quyền Tạo workflow


3, Cho phép tạo được các to do tên trùng nhau nhưng khác người được giao

- Tạo công việc tự động được cài đặt sẵn trong phần Chỉnh sửa


- Tạo công việc tại màn nhiệm vụ chi tiết


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.