Base Workflow - Cập nhật tính năng tháng 2, tháng 3/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 3:55 CH


1.Tính năng ký số trên Workflow.

1.1.Setup chữ ký trong cài đặt workflow

- Những thành viên được tag làm owner sign thì mới có quyền trình ký.


1.2.Hiển thị khối chữ ký trong chi tiết nhiệm vụ





1.3. Chữ kí điện tử trên bản mobile web.


2.Thêm tag nhóm ở mục người thực thi.

- Cho phép thêm nhóm ở mục người thực thi giai đoạn trong cài đặt workflow.

- Khi thêm theo nhóm thì sẽ cập nhật tất cả thành viên thuộc nhóm tại thời điểm đó, không hỗ trợ tự động cập nhật khi nhóm trong Account thay đổi thành viên.




3. Thêm lựa chọn cho phép người quản trị giai đoạn được chỉnh sửa công việc của nhiệm vụ nằm trong giai đoạn mình quản lý.


4.Thêm lựa chọn cho phép người quản trị giai đoạn chỉnh sửa thời hạn của nhiệm vụ trong giai đoạn mình quản lý.


5.Mở rộng ô hiển thị phần điền các lựa chọn Dropdown.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.