Base Request: Cập nhật tính năng tháng 9/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 3:55 CH


1.Cho phép hiển thị popup trường dữ liệu dạng bảng với diện tích lớn hơn

-Click vào têntrường dữ liệu để mở popup.

-Chỉ hỗ trợ hiển thị popup trên bản web, bản mobile hiện không hỗ trợ.

2.Cho phép nhập dữ liệu bảng vào từng đề xuất

- Có thêm tùy chọn: " Nhập dữ liệu cho bảng "- User sẽ chọn trường dữ liệu dạng bảng muốn nhập, sau đó chọn file excel ( giống như template ) chứa thông tin cần nhậpLưu ý:

-Dữ liệu khi được nhập sẽ đè lên toàn bộ dữ liệu bảng cũ.


3.Export dữ liệu table cho từng Request

-Có thêm option: " Xuất dữ liệu cho bảng ".-User sẽ chọn trường dữ liệu tùy chỉnh dạng bảng muốn xuất-Kết quả:4.Tối ưu dữ liệu xuất từ trường dữ liệu của đề xuất

-Thêm tùy chọn Xuất đề xuất với dữ liệu dạng bảng-Chọn trường dữ liệu tùy chỉnh để mở rộng (tối đa 5 trường).-Mỗi trường được mở rộng tương ứng với một sheet.

-Mỗi trường dữ liệu tùy chỉnh được chọn sẽ được mở rộng ở phía cuối của mỗi sheet.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.