Base Office: Cập nhật tính năng tháng 9/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 3:58 CH


a. Loại văn bản:

- Thêm tab quản lý Phiên bản cha

- Thêm tùy chọn Kiểm tra tính duy nhất của mã văn bản

- Thêm tùy chọn Duyệt lần lượt

b. Công văn:

- Thêm lịch sử chỉnh sửa công văn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.