Base Office

Base Office: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Với loại văn bản có cài mã chứa biến liên quan đến Sổ văn bản, khi duyệt cấp số văn bản tự động hiển thị dữ liệu tương ứng - Với các file trình ký từ Wo...
Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 10:07 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Thêm tùy chọn mở tab khác khi xem văn bản: 2. Cập nhật phân quyền xem loại văn bản: - Thêm checkbox Cài đặt nhóm thành viên (Base Account) có quyề...
Thu, 19 Tháng 10, 2023 tại 10:39 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Cập nhật phân quyền: a. Loại văn bản: chăn quyền tải file đính kèm hàng loạt - Cài đặt trong từng loại văn bản: b. Cây thư mục: thêm cấu hình giới ...
Thu, 21 Tháng 9, 2023 tại 4:50 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Thêm người theo dõi theo nhóm trên Base Account, giới hạn 100 người
Sat, 17 Tháng 6, 2023 tại 10:49 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Văn bản: thêm tùy chọn “Sao chép liên kết” giúp người dùng dễ dàng chia sẻ liên kết 2. Xuất dữ liệu: bổ sung thêm xuất Trường tùy chỉnh ra file excel ...
Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 3:01 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Cho phép chỉnh sửa Mã văn bản (trường counter) nếu bật cấu hình “Cập nhật thủ công” của từng loại văn bản - Lưu ý việc chỉnh sửa có thể dẫn đến mã văn ...
Thu, 16 Tháng 3, 2023 tại 4:20 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2023
1.  Cho phép gửi email thông báo đến người duyệt văn bản (HDSD) - Cài đặt trong từng Loại văn bản: -  Khi văn bản đến lượt người duyệt. Sẽ có 1 email gửi ...
Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 11:41 SA
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Lưu cookie các thông tin cần thiết khi tạo công văn giúp người dùng không cần điền lại nhiều lần  Khi người dùng tạo văn bản lần đầu, hệ thống sẽ lưu và...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 3:50 CH
Base Office: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Bổ sung thêm tag cho văn bản - Admin cài đặt bộ tag trong Quản lý chung - KHi tạo văn bản người dùng sẽ sử dụng các tag đã cài đặt sẵn, tag sẽ hiển t...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 2:58 CH
Base office: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Hỗ trợ gỡ Liên kết cha trong từng văn bản Thêm nút bỏ liên kết phiên bản cha bên dưới thông tin phiên bản cha   Người có quyền bỏ liên kết phiên bản ch...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 2:56 CH