Base Office: Cập nhật tính năng tháng 9/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 9, 2023 tại 4:50 CH


1. Cập nhật phân quyền:

a. Loại văn bản: chăn quyền tải file đính kèm hàng loạt

- Cài đặt trong từng loại văn bản:


b. Cây thư mục: thêm cấu hình giới hạn Nhóm người dùng/ người dùng có quyền xem Nhóm nội dung

- Thêm cài đặt nhóm thành viên có quyền xem Nhóm nội dung. 

+ Tick và không tag: Không có ai nhìn thấy Nhóm nội dung này ngoại trừ quản trị hệ thống, quản trị ứng dụng Office, quản lý nhóm nội dung

+ Tick và tag nhóm/người dùng cụ thể: Chỉ có nhóm/người dùng được tag mới nhìn thấy

+ Không tick: Tất cả mọi người đều nhìn thấy Nhóm nội dung này.


c. Kho lưu trữ: Thêm tùy chọn Tạo văn bản phải chọn sổ văn bản:

- Nếu tick chọn: tạo văn bản sẽ bắt buộc trường Sổ văn bản, form tạo hiện đánh dấu bắt buộc

- Nếu không tick: có thể tạo văn bản mà không cần chọn sổ văn bản (ngoại trừ trường hợp mã văn bản có cài biến {bookcounter} )


2. Cải tiến Mã văn bản cho từng Loại văn bản:

a. Thêm tab quản lý Đơn vị ban hành:

- Phù hợp với mô hình Tập đoàn, nhiều công ty thành viên, giúp trường Ban hành bởi trong 1 văn bản được rõ ràng thông tin hơn.

- Khi tạo mới văn bản, chọn Đơn vị ban hành ngay tại trường Gửi từ.

- Với mỗi Đơn vị ban hành sẽ được định nghĩa 1 mã riêng, mã này có thể dùng để cài đặt trong Mã văn bản với biến {publisher}. Khi chọn Đơn vị ban hành sẽ hiển thị luôn mã trên mã văn bản (nếu có thiết lập)


b. Bổ sung thêm bộ đếm trong Sổ văn bản:

Thêm thiết lập số đếm tự động cho từng sổ văn bản

- Trong mã văn bản của từng loại văn bản, bổ sung thêm biến {bookcounter} để lấy số đếm sổ văn bản. Khi cài {bookcounter} thì không nên dùng {counter} của từng loại văn bản nữa.

Chọn Sổ văn bản sẽ hiển thị số đếm tương ứng, tăng dần trong số văn bản đó.


c. Các biến tự động trong Mã văn bản sau khi cập nhật:

  • - {counter}: Số nhảy tự động của loại văn bản
  • - {day}: Ngày ban hành văn bản
  • - {month}: Tháng ban hành văn bản
  • - {year}: Năm ban hành văn bản
  • - {bookcounter}: Số nhảy tự động của sổ văn bản
  • - {publisher}: Mã của đơn vị ban hành


3. Thay đổi giao diện màn tạo mới văn bản:

Chuyển phần thông tin về Kho lưu trữ; Sổ văn bản và Ghi chú theo thông tin lưu trữ của Văn bản - vào cùng 1 màn trung tâm - hiển thị dưới thông tin về Nhóm Nội dung và Thư mục thay vì hiển thị bên phải như trước.


- Phần Thời hạn văn bản cũng được chuyển từ bên phải vào cùng 1 màn trung tâm. Thời hạn văn bản và Cấu hình cài đặt nâng cao - hiển thị thanh sổ xuống cho phép tùy biến đóng/ mở để thu gọn form.


4. Thêm tab Liên kết APIs để liên kết Base Office với ứng dụng bên thứ 3:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.