Base Office: Cập nhật tính năng tháng 1/2024 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 3:31 CH


Có thể nhận file đã ký điện tử trong nhiệm vụ/ đề xuất của Workflow/ Request thành file văn bản ban hành trên Office:

- Bài toán: Khi cài đặt webhook chuyển dữ liệu tự động từ Workflow/ Request sang Office để tạo văn bản tự động, với những file đã ký xong hoàn toàn, hệ thống tự động gắn file kí số này vào văn bản ban hành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.