Base Office: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 10, 2023 tại 10:39 SA


1. Thêm tùy chọn mở tab khác khi xem văn bản:


2. Cập nhật phân quyền xem loại văn bản:

- Thêm checkbox Cài đặt nhóm thành viên (Base Account) có quyền xem.

-  Với những user không có quyền xem Loại văn bản sẽ không nhìn thấy tên loại văn bản ở:

+ Danh sách Loại văn bản hiện ở Side bar bên trái 

+ Trong Filter theo Loại VB 

+ Trong Menu chọn Loại văn bản khi tạo mới  

+ Trong chi tiết Văn bản có quyền xem (thuộc loại văn bản mình không xem được)

- Mặc định owner và quản lý loại văn bản được quyền xem.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.