Base Office: Cập nhật tính năng tháng 12/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 12, 2023 tại 3:07 CH


1. Cập nhật module Duyệt cấp số văn bản:

a. Thêm cấu hình Phân quyền Duyệt cấp số văn bản trong Office:

- Cài đặt trong Tùy chỉnh >> Quản lý chung >> Duyệt cấp số văn bản.

+ Khi bật: Người dùng cần có 2 điều kiện: Là quản lý Loại văn bản + Là quản lý Kho lưu trữ: sẽ nhận được thông báo cần duyệt và có quyền phê duyệt văn bản thuộc Loại và Kho mình quản lý.

+ Khi tắt: Chỉ cần là quản lý Loại văn bản sẽ nhận được thông báo cần duyệt và có quyền duyệt cấp số.

b. Báo trùng và cập nhật số văn bản khi ban hành trên Office:

- Bài toán: Trường hợp có 2 người thao tác cùng lúc để cấp số văn bản, người thao tác nhanh sẽ hiển thị luôn số, người sau hệ thống sẽ báo lỗi (như ảnh) >> Nếu ấn OK, hệ thống gợi ý số liền kề sau đó, thay vì người dùng phải thao tác tạo lại như trước kia.


c. Thêm bộ lọc theo Trạng thái:


d. Tạo văn bản từ file duyệt cấp số vào đúng biểu mẫu tạo văn bản đang được cài đặt:


2. Cập nhật API: bổ sung thêm biến ngày tạo, ngày ban hành, ngày hiệu lực, ngày hết hạn

https://documenter.getpostman.com/view/14010308/UUy4d5eu#e56928ac-dcbf-4b23-8971-2963e8b45c3bCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.