Base Office: Cập nhật tính năng tháng 11/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 10:07 SA


1. Với loại văn bản có cài mã chứa biến liên quan đến Sổ văn bản, khi duyệt cấp số văn bản tự động hiển thị dữ liệu tương ứng

- Với các file trình ký từ Workflow/ Request, khi chọn Yêu càu bộ đếm và lưu trữ (Base Office), ngoài chọn Loại văn bản như cũ, cần chọn thêm thêm thông tin về Kho lưu trữ và Sổ văn bản

 

- Duyệt cấp số tại Base Office: 

+ Hệ thống tự hiện số đếm và mã của Sổ văn bản đã chọn

+ Ngoài ra đối với dải mã nếu cài thêm biến về {publisher},  hệ thống sẽ gợi ý những Đơn vị ban hành (chính là mục GỬI TỪ) mà người dùng muốn chọn khi tạo văn bản.


- Tạo văn bản từ file vừa được duyệt cấp số:

+ Sau khi cấp mã thành công, tạo văn bản từ file vừa được duyệt cấp số >> sẽ chuyển hướng tới màn Menu để tiếp tục chọn thông tin để tạo văn bản. Nếu trước đó đã chọn đủ Loại văn bản / Kho / Sổ thì các thông tin sẽ không thay đổi nữa.

+ Nếu lúc duyệt cấp mã đã chọn biến {publisher} thig khi tạo văn bản trường Gửi từ cũng đc tự động điền thông tin.


2. Đồng bộ file đã ký từ Workflow sang Office

Khi văn bản được duyệt cấp số và có ít nhất 1 người kí, văn bản được đồng bộ hiện thị tại office.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.