Base Goal - Cập nhật tính năng mới tháng 1/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 10, 2021 tại 4:50 CH


- Update lại giao diện đẹp và thân thiện hơn

- Chỉnh sửa lại phân quyền theo bảng phân quyền tại đây

- Thêm 1 view cho department như view của team, phải là dept owner thì mới hiển thị department này

 


1. Bên trong department detail hiển thị các tab như

- Target : các mục tiêu của phòng ban

- Team goal : các mục tiêu của các team link với department

- Checkin

- Review


2. Setting

- Department : Update thêm tính năng target privacy theo 3 option

- Public : tất cả mọi người có quyền view

- Internal : Các thành viên trong team có quyền view

- Restricted : Các thành viên không có quyền view, owner mới có quyền view

 


- Team : Cập nhật tính năng target/goal privacy các lựa chọn tương tự của department

 


- Cho phép team watcher tạo, sửa goal : tính năng support cho 1 vài người đặc biệt tạo/sửa goal ( vd trợ lý...)3. Chu kỳ (cycle)

- Thêm chu kỳ theo năm : hiện tại đang ngang hàng với chu kỳ theo quý , để phân biệt được 2 chu kỳ này dựa vào icon để nhận diện. Chu kỳ theo năm icon là 2 vòng tròn, chu kì theo quý icon là 1 vòng tròn và 1 chấm tròn- Thêm tab "Hàng năm" để hiển thị các chu kỳ theo năm


 

- Trong các metrics (KPI) sẽ có thể setup việc có cho tạo các key result để hỗ trợ việc hoàn thành KPI hay không. Phần này chỉ là bổ trợ, việc checkin các key result không làm thay đổi % hoàn thành của KPI


 

4. Cycle detail : 

- Tự động update cho các goal, target

- Hiển thị các phần tự đánh giá, quản lý đánh giá bằng các icon dễ nhìn và tiện theo dõi- Màu sắc của các goal cũng được hiển thị theo màu sắc của các đánh giá- Thêm hiển thị về goal confident ở trong chi tiết chu kỳ- Thêm hiển thị để biết chu kỳ đã được cập nhật đầy đủ chưa, hiển thị trạng thái và thời gian cập nhật gần nhất- Cập nhật thêm cột điểm : Điểm = progress * điểm của manager. Điểm sẽ được hiển thị ở trong cả phần scoreboard- Scoreboard : Cập nhật bộ lọc có thể lọc các team trong department, filter theo thành viên, các sort theo các tiêu chí như điểm, đánh giá...- Thêm tính năng khóa mục tiêu, khi mục tiêu đã được khóa thì không ai có quyền xóa mục tiêu


 

- Có thể liên kết các goal/target sang các chu kỳ khác : % của các goal/target này được tính bình thường như trong cùng 1 chu kỳ, việc liên kết cũng phải tuân thủ theo các cấp và cùng metric

 


- Các target được link sang chu kỳ khác sẽ hiển thị dưới dạng alias


- Trong OKR có thể tạo các key result là KPI5. Home :

- Ngoài view theo card như cũ thì thêm 1 view list để có các view đa dạng- Thêm tab "Đang theo dõi " để hiển thị các goal đang theo dõi- Thêm tab "Đang giám sát" để hiển thị các goal đang giám sát


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.