Base Goal

Base Goal - Cập nhật tính năng tháng 7/2021
Cho phép App admin có thể checkin mục tiêu cho user Bổ sung tính năng import mục tiêu (Hướng dẫn) Hiển thị người phụ trách mục tiêu tại cây mục tiêu...
Fri, 8 Tháng 10, 2021 at 10:06 SA
Base Goal - Cập nhật tính năng mới tháng 1/2021
- Update lại giao diện đẹp và thân thiện hơn - Chỉnh sửa lại phân quyền theo bảng phân quyền tại đây - Thêm 1 view cho department như view của team, phải ...
Thu, 14 Tháng 10, 2021 at 4:50 CH
Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Thêm lịch sử webhook giữa Goal và các app Wework, Request, Workflow - Bổ sung webhook logs trong chu kỳ để ghi lại lịch sử bắn webhook từ app khác tới G...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 at 11:34 SA