Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 11:34 SA


1. Thêm lịch sử webhook giữa Goal và các app Wework, Request, Workflow

- Bổ sung webhook logs trong chu kỳ để ghi lại lịch sử bắn webhook từ app khác tới Goal và từ Goal tới app khác.

- Bổ sung webhook traces trong chu kỳ để ghi lại kết quả bắn webhook từ Goal tới app khác và có thể rerun các webhook lỗi từ Goal bắn đi.

- Phân quyền: owner, app admin, cycle owners có thể xem 2 màn này.

- Có 2 cách để truy cập màn webhook logs và webhook traces:

+ Cách 1: Truy cập Chu kỳ > Tùy chọn > Webhook logs hoặc Webhook traces


+ Cách 2: Truy cập Cài đặt > Chu kỳ > Chỉnh sửa: Webhook logs hoặc Webhook traces

- Các lỗi khi không điền đầy đủ thông tin:

+ Nếu không có log, có thể là do INVALID_METRIC hoặc INVALID_CYCLE (Chỉ có log tại app bắn tới Goal)

+ Nếu không có cycle, có báo lỗi ở app bắn đi là INVALID_CYCLE, app GOAL không check được container nên không hiển thị log.

+ Nếu không có user -> INVALID_USER

+ Nếu không tìm thấy goal dựa trên user, metric, cycle trên -> INVALID_GOAL

+ Nếu goal đó đã bị locked -> CANNOT_CHECKIN_THIS_OBJ

+ Nếu không có value -> PLEASE_UPDATEVALUE

+ Nếu có value mà value < 0 -> INVALID_VALUE

+ Nếu không có name -> INVALID_NAME

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.