Base Goal: Cập nhật tính năng tháng 2/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 10:39 SA


1. Xuất checkin  trong chu kỳ ra file excel (HDSD

2. Xuất kết quả then chốt trong chu kỳ ra file excel  (HDSD)

Thao tác xuất dữ liệu trong từng chu kỳ


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.