Base Goal: Xuất Checkin ra file Excel in

Sửa đổi trên: Fri, 10 Tháng 2, 2023 tại 11:57 SA


Để thực hiện xuất Checkin ra file Excel trong Base Goal bạn truy cập https://goal.base.vn/ hoặc chọn Base Goal trong menu app. Sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập màn hình Chu kỳ cụ thể

Bước 2: Click vào phần More actions => Nhập & xuất => Xuất checkin ra file excelCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.