Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 8/2020 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA


Timeoff chuyển giao diện mới

1.Thay giao diện Menu.

- Các mục Trang chủ (các đề xuất liên quan của user), Đang theo dõi được chuyển thành bộ lọc theo lựa chọn của vao trò đó.

- Tài khoản user thường sẽ không thấy được 2 mục Cài đặt và Tất cả đề xuất2. Thay giao diện trang Home.

2.1. Phần đầu trang.

- Thêm các tab phân loại đề xuất: Tất cả, Đến lượt duyệt, Quá hạn, Đang chờ duyệt, Từ chối, Hủy bỏ, Cảnh báo.

- Thêm tìm kiếm đề xuất.2.2. Danh sách đề xuất ở Trang chủ

- Hiện hết các đề xuất liên quan đến thành viên đó (không bị giới hạn chỉ hiển thị 10 timeoff tạo mới nhất nữa).2.3. Thống kê chỉ hiện số ngày nghỉ phép năm tích lũy còn lại và tổng số ngày xin nghỉ trong tháng hiện tại đã được duyệt.

- PTO Balance: số ngày nghỉ phép năm tích lũy còn lại.

- Request days: tổng số ngày xin nghỉ của tháng hiện tại đã được duyệt.3. Hiển thị danh sách theo nhóm đề xuất.


4. Bộ lọc đề xuất

- Bộ lcoj đề xuất theo vai trò của ng dùng, trạng thái đề xuất hiện tại và đánh dấu5. Thay giao diện trang Cài đặt.

- Bỏ 2 tab Active và Closed.

- Thêm Sửa/Xóa nhóm đề xuất ngay trên Danh sách nhóm đề xuất

- Khi hover vào Tạo mới sẽ xổ ra các tùy chọn: Tạo nhóm đề xuất, xuất tổng hợp ngày nghỉ, Nhắc phê duyệt đề xuất, Khóa/Mở khóa phê duyệt đề xuất (tùy trường hợp)6.Thay giao diện trang Tất cả đề xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.