Base Timeoff

Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Thêm tính năng ủy quyền duyệt (HDSD) Khi quản lý cấp cao muốn ủy quyền duyệt cho thư ký, có thể thiết lập ủy quyền theo từng nhóm timeoff. Cài đặt ủy...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 at 5:39 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 7/2022
1. Xin nghỉ theo giờ trừ phép theo công chuẩn với lịch làm việc loại Fixed (tính công trên Base Timesheet) * Khi tạo timeoff theo giờ nếu chọn ca làm việc ...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 at 5:37 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2022
1. Cho phép xin nghỉ theo giờ và trừ ngày phép timeoff dựa theo công chuẩn của Schedule 1.1. Setting: cho phép tạo nhóm đề xuất với 3 loại timeoff theo giờ...
Wed, 23 Tháng 2, 2022 at 4:25 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Loại bỏ các ngày không có lịch làm việc khi tạo đề xuất trên timeoff - Chỉ được thêm tối đa 30 khối ngày trên form tạo/nhân bản/ chỉnh sửa timeoff - ...
Mon, 20 Tháng 12, 2021 at 9:37 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
1.Webhook cho timeoff. -Webhook cho các event: created, approved, rejected, canceled. -Webhook 1 chiều từ Timeoff bắn đi app khác, không có bắn webhook từ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 at 9:39 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 8/2021
1.Nhóm đề xuất: - Thêm tính năng nhân bản nhóm đề xuất (HDSD) - Thiết lập nhóm đề xuất:  + Thêm tùy chọn Chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết l...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 at 10:01 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 4,5,6,7/2021
1.Hiển thị số ngày phép đề xuất / số ngày phép còn lại của người tạo ở view của người duyệt -Chỉ hiện với timeoff loại nghỉ phép năm. -Chỉ những người duy...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 at 9:13 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 1/2021
1. Tab calendar view cho list timeoff - Tab calendar giúp cho mọi người có view tổng quản các request timeoff có trong 1 tháng , ngày nào có nhiều/ ít đề x...
Tue, 19 Tháng 10, 2021 at 3:20 CH
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 12/2020
1.Thêm option Limit number of create requests (Giới hạn số timeoffs được tạo trong 1 tháng). - Đổi label option "Limit number of requests" => ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 at 9:37 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 10/2020
1.Thêm loại cho nhóm đề xuất : Các loại khác (Timeoff Other) - Loại "Các loại khác" cho phép setup tính công hay không tính công. - Hiển th...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 at 9:37 SA