Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 6/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 6, 2023 tại 4:43 CH


1. Hỗ trợ tạo timeoff theo giờ cho ca qua đêm (HDSD)

- Có 2 khung thời gian có thể tạo cho đơn timeoff:

+ Ca Trong ngày (Normal): 00:00 ngày bắt đầu đến 00:00 ngày thứ 2 (tối đa 24h) 

Ca Qua đêm (Overnight): 00:00 ngày bắt đầu đến 00:00 ngày thứ 3 (tối đa 48h)

- Trong đó, ca Qua đêm có thêm 1 button "Là ca đêm trong ngày/ Là ca đêm vắt qua hôm sau" để chuyển đổi khung giờ ca đêm

2. Cho phép quản lý trực tiếp là người xác nhận timeoff theo giờ 

- Bổ sung thêm tùy chọn Yêu cầu xác nhận từ quản lý trực tiếp


3. Trang Tổng quan: xuất dữ liệu các ngày nghỉ trên Timeoff

- Áp dụng với phân quyền Ower hoặc App admin của Timeoff

- Thông tin được xuất theo từng tháng

- Khi xuất:

+ Có thể lựa chọn theo trạng thái đơn: Đã phê duyệt hoặc Đã xác nhận

+ File excel sẽ chỉ có dữ liệu của nhân sự tạo timeoff trong tháng

+ Trong file excel: sheet Công sẽ hiển thị tổng số ngày đề xuất của những đơn timeoff theo ca, sheet GIờ sẽ hiển thị tổng số giờ của những đơn timeoff theo giờ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.