Base Timeoff: Cách tạo 1 đề xuất in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 12:09 CH


Để tạo 1 đề xuất, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc click vào icon Base Timeoff trên thanh app

Bước 2: Tại thanh menu bên trái, bạn click vào icon (+) rồi tìm kiếm nhóm đề xuất cần tạo

Bước 3: 
 * Trường hợp 1: Timeoff theo ca
 Nhập thông tin vào đề xuất rồi chọn ngày/ca đề xuất xin nghỉ => Lưu lại để hoàn tất thao tác.


* Trường hợp 2: Timeoff theo giờ

Nhập thông tin vào đề xuất rồi chọn ngày/giờ đề xuất xin nghỉ => Lưu lại để hoàn tất thao tác
Đối với Timeoff theo giờ sẽ có 2 loại
- Ca trong ngày: 00:00 ngày bắt đầu đến 00:00 ngày thứ 2 (tối đa 24h)   

- Ca qua đêm:  00:00 ngày bắt đầu đến 00:00 ngày thứ 3 (tối đa 48h) 

Trong đó, ca Qua đêm có thêm lựa chọn [Là ca đêm trong ngày/ Là ca đêm vắt qua hôm sau] để chuyển đổi khung giờ ca đêm, cụ thể:

- Là ca đêm vắt qua hôm sau: là ca vắt qua 2 ngày, dùng khi khách hàng có nhu cầu tạo timeoff vắt qua đêm (ví dụ: ca làm việc: 20:00 (12/6) - 04:00 (13/6), khách tạo timeoff từ 21:00 (12/6) - 01:00 (13/6))

-  Là ca đêm trong ngày: là ca chỉ trong 1 ngày, dùng khi khách hàng có nhu cầu tạo timeoff cho ca đêm nhưng khung giờ chỉ nằm ở ngày hôm sau (ví dụ: ca làm việc: 20:00 (12/6) - 04:00 (13/6), khách tạo timeoff từ 01:00 (13/6) - 02:00 (13/6))


LƯU Ý: Khi tạo đề xuất liên quan đến ngày phép, bạn cần lưu ý về số ngày phép còn lại để tạo cho phù hợp.


FAQs:

1. Một số lỗi thường gặp khi tạo đề xuất xin nghỉ

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.