Base Timeoff - Một số lỗi thường gặp khi tạo đề xuất xin nghỉ in

Sửa đổi trên: Mon, 8 Tháng 8, 2022 tại 5:01 CH


Sau đây là một số lỗi thường gặp phải khi nhân sự tạo đề xuất xin nghỉ không thành công.


Trường hợp 1:  Lỗi "Chưa có thiết lập ngày phép" Nguyên nhân: Do nhân sự chưa được thêm làm thành viên của Base Hrm hoặc chưa là người tham gia của chính sách nghỉ phép nào trên hệ thống

Phương án xử lý: Thêm họ làm thành viên ứng dụng Hrm trong mục "Ứng dụng" tại Base Account và add thêm chính sách nghỉ phép cho họ trong hồ sơ nhân sự theo hướng dẫn này


Trường hợp 2:  Lỗi "Ca xin nghỉ là ca bắt buộc"


Nguyên nhân: Do lịch làm việc của nhân sự trên Hrm chưa có ca làm việc hoặc chưa được phân ca trên ứng dụng tính công (Schedule, Hourly) dẫn đến không có ca để nhân sự tích chọn.

Phương án xử lý: Thêm các ca làm việc vào lịch làm việc của nhân sự để họ có thể chọn ca nghỉ tương ứng với lịch làm việc theo hướng dẫn này . Sau đó thêm ca vào lịch làm việc như ảnh dưới đây.


Trường hợp 3:  Lỗi trùng ca đã duyệt với đề xuất khác


Nguyên nhân: Do nhân sự tạo 2 đề xuất xin nghỉ cùng 1 ngày và tích chọn ca nghỉ giống nhau. Vì vậy khi 1 đề xuất của nhân sự đó được duyệt, hệ thống sẽ báo lỗi khi người duyệt thao tác duyệt đề xuất còn lại có ca trùng.

Phương án xử lý:  Nhân sự sẽ tạo đề xuất thành công khi các đề xuất có ca xin nghỉ khác nhau. Nếu trùng thì người duyệt cần bấm từ chối đề xuất này, hoặc người tạo có thể xóa đề xuất khi chưa ai duyệt.


Trường hợp 4: Lỗi ngày xin nghỉ phép vượt quá số phép còn lại


Nguyên nhân: Do nhân sự đề xuất nghỉ phép vượt quá số phép còn lại trên Hrm dẫn đến hệ thống báo lỗi cho người duyệt khi thao tác duyệt đề xuất này

Phương án xử lý:  Admin kiểm tra lại số ngày phép còn lại trên Hrm đối chiếu với số ngày nhân sự xin nghỉ có phép. Nếu ngày phép không đủ thì nhân sự cần tạo lại đề xuất khác tương ứng với số phép còn lại.


Trường hợp 5: Lỗi không thể tạo đề xuất trong quá khứ


Nguyên nhân: Nhân sự tạo đề xuất xin nghỉ vào ngày trong quá khứ nhưng nhóm đề xuất cài đặt giới hạn chỉ được phép tạo đề xuất xin nghỉ trong tương lai.

Phương án xử lý:  Admin kiểm tra lại cài đặt của nhóm đề xuất tại mục "Khoảng số ngày giới hạn" trong nhóm đề xuất. Nếu Admin cho phép các nhân sự được quyền tạo đề xuất ngày nghỉ trong quá khứ thì mục này để số âm.

VD: Cho phép tạo đề xuất sau ngày nghỉ số đa là 2 ngày > Admin sẽ để mục này là -2Trường hợp 6: Lỗi "XX:YY is not valid time"


Nguyên nhân: Do Admin thay đổi ca làm việc trong lịch làm việc của nhân sự

Phương án xử lý:  Admin kiểm tra lại danh sách đề xuất của nhân sự này trong ngày nhân sự tạo đề xuất báo lỗi. Sau đó Owner hoặc Admin sẽ thao tác bấm hủy đề xuất cũ đã được duyệt có khoảng thời gian tương đương để nhân sự có thể tạo đề xuất theo ca làm việc mới.


Trường hợp 7: Lỗi "Cannot make timeoff within this group"


Nguyên nhân: Do nhân sự không nằm trong danh sách được phân quyền tạo đề xuất trong nhóm chính sách này

Phương án xử lý:  Admin kiểm tra lại mục "Có hiệu lực với" nhóm thành viên nào. Sau đó tag thêm nhóm thành viên có chứa nhân sự đó vào mục "Có hiệu lực" nếu muốn họ có phân quyền tạo đề xuất theo chính sách nghỉ phép này.
Trường hợp 8: Lỗi " The timeoff is locked from cancel"Nguyên nhân: Do đề xuất chưa được duyệt hoàn toàn nên Owner và App Admin không thể bấm hủy đề xuất

Phương án xử lý:  Đề xuất chỉ hủy được khi đã duyệt hoàn toàn. Với trường hợp này, người duyệt tiếp theo có thể bấm từ chối đề xuất để đề xuất mất hiệu lực. Hoặc Owner hay App Admin chờ đề xuất duyệt hoàn toàn, sau đó bấm hủy đề xuất

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.