Base Timeoff: Cài đặt lựa chọn trừ phép vào quỹ nghỉ ưu tiên in

Sửa đổi trên: Thu, 30 Tháng 6, 2022 tại 11:04 SA


Trong nhiều trường hợp các công ty có các chính sách thêm phép riêng ngoài phép năm như tăng ca chuyển thành phép nghỉ bù/ phép năm hay đi công tác sẽ được cộng ngày nghỉ bù,.... Các loại phép này được chia thành các quỹ phép khác nhau tại HRM và tại các chính sách Timeoff, quản lý cũng có thể lựa chon các quỹ nghỉ phép ưu tiên để trừ ngày phép trước. Để thực hiện cài đặt trừ quỹ nghỉ phép ưu tiên bạn truy cập https://timeoff.base.vn/ hoặc Base Timeoff từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => chọn chính sách nghỉ phép cần cài đặt quỹ nghỉ ưu tiên

Bước 2: Chọn mũi tên tại "Sửa" => "Chỉnh sửa nhóm"

Bước 3: Chọn Quỹ ưu tiên tại mục "Ưu tiên sử dụng quỹ ngày nghỉ" => "Lưu lại"

Lưu ý: Mặc định sẽ chọn "Quỹ nghỉ bù" ưu tiên trừ phép, sau khi trừ hết phép tại quỹ này sẽ trừ phép năm của nhân sự đề xuất
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.