Base Timeoff: Cách cài đặt thứ tự trừ phép trong đơn Timeoff in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 10:13 SA


Để thực hiện cài đặt trừ quỹ nghỉ phép ưu tiên bạn truy cập https://timeoff.base.vn/ hoặc Base Timeoff từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

* Chọn Cài đặt > Hệ thống  > Tại phần Tự động trừ phép theo thứ tự quy định sẵn chọn:

 "Có, tuân theo thiết lập" hoặc "Không, nhân sự tự chọn quỹ"


1. Nếu chọn "Không, nhân sự tự chọn quỹ

>> Khi nhân sự tạo đơn nghỉ sẽ được tùy chọn Quỹ để trừ phép.

Form tạo đơn có trường Chọn quỹ phép, nhân sự được phép tự chọn 1 trong 3 lựa chọn:

  • Phép năm: Tất cả các ca đều chỉ trừ trong quỹ phép năm

  • Phép bù: Tất cả các ca đều chỉ trừ trong quỹ phép bù

  • Chọn theo từng ca: Nhân sự được lựa chọn quỹ nghỉ sử dụng cho từng ca đề xuất.


2. Nếu chọn "Có, tuân theo thiết lập"

>> Thứ tự trừ phép cho 1 đơn nghỉ phép sẽ tuân theo thiết lập của từng Nhóm đề xuất (ưu tiên Quỹ nghỉ phép /ưu tiên Quỹ nghỉ bù)


2.1. Cài đặt thứ tự ưu tiên trong từng Nhóm nghỉ phép

+ Bạn vào Cài đặt  >>Chỉnh sửa nhóm


+ Chọn Quỹ ưu tiên tại mục "Ưu tiên sử dụng quỹ ngày nghỉ" => "Lưu lại"


2.2. Cách hệ thống trừ phép với từng cài đặt ưu tiên.

+ Nhóm ưu tiên Quỹ nghỉ phép: Ưu tiên trừ từ Quỹ phép năm (theo thứ tự Phép tồn -> Thâm niên -> Phép năm), hết phép năm sẽ tự động trừ tiếp đến Quỹ phép bù

+ Nhóm ưu tiên Quỹ phép bù: Ưu tiên trừ từ Quỹ phép bù, hết phép bù sẽ tự động trừ tiếp đến Quỹ phép năm (theo thứ tự Phép tồn -> Thâm niên -> Phép năm)


Ngoài ra, sau khi đơn nghỉ được duyệt hoàn toàn và đã trừ phép, nếu đơn đó bị hủy thì số phép trừ trước đó sẽ được trả đúng về quỹ phép ban đầu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.