Base Timeoff

Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 1,2/2022
1. Cho phép xin nghỉ theo giờ và trừ ngày phép timeoff dựa theo công chuẩn của Schedule 1.1. Setting: cho phép tạo nhóm đề xuất với 3 loại timeoff theo giờ...
Wed, 23 Tháng 2, 2022 tại 4:25 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Thêm bộ lọc theo Nhóm và Ngày tạo tại Trang chủ, Tất cả đề xuất, Danh sách đề xuất theo từng nhóm: - Trang chủ, Tất cả đề xuất: thêm bộ lọc theo Ngày tạ...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 4:41 CH
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Loại bỏ các ngày không có lịch làm việc khi tạo đề xuất trên timeoff - Chỉ được thêm tối đa 30 khối ngày trên form tạo/nhân bản/ chỉnh sửa timeoff - ...
Mon, 20 Tháng 12, 2021 tại 9:37 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
1.Webhook cho timeoff. -Webhook cho các event: created, approved, rejected, canceled. -Webhook 1 chiều từ Timeoff bắn đi app khác, không có bắn webhook từ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:39 SA
Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 8/2021
1.Nhóm đề xuất: - Thêm tính năng nhân bản nhóm đề xuất (HDSD) - Thiết lập nhóm đề xuất:  + Thêm tùy chọn Chỉ cho phép chọn quản lý trực tiếp được thiết l...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 10:01 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 4,5,6,7/2021
1.Hiển thị số ngày phép đề xuất / số ngày phép còn lại của người tạo ở view của người duyệt -Chỉ hiện với timeoff loại nghỉ phép năm. -Chỉ những người duy...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:13 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 1/2021
1. Tab calendar view cho list timeoff - Tab calendar giúp cho mọi người có view tổng quản các request timeoff có trong 1 tháng , ngày nào có nhiều/ ít đề x...
Tue, 19 Tháng 10, 2021 tại 3:20 CH
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 12/2020
1.Thêm option Limit number of create requests (Giới hạn số timeoffs được tạo trong 1 tháng). - Đổi label option "Limit number of requests" => ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 10/2020
1.Thêm loại cho nhóm đề xuất : Các loại khác (Timeoff Other) - Loại "Các loại khác" cho phép setup tính công hay không tính công. - Hiển th...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA
Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 8/2020
Timeoff chuyển giao diện mới 1.Thay giao diện Menu. - Các mục Trang chủ (các đề xuất liên quan của user), Đang theo dõi được chuyển thành bộ lọc theo lựa ...
Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA