Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 5:39 CH


1. Thêm tính năng ủy quyền duyệt (HDSD)

Khi quản lý cấp cao muốn ủy quyền duyệt cho thư ký, có thể thiết lập ủy quyền theo từng nhóm timeoff.

Cài đặt ủy quyền duyệt cho người khác


Lưu ý:

  • Chỉ Admin/Owner có quyền thực hiện hành động tạo ủy quyền duyệt.
  • Trong 1 thời điểm, 1 người duyệt chỉ được ủy quyền cho 1 người khác và 1 user chỉ có thể được nhận ủy quyền bởi 1 người duyệt.
  • Không thể xóa người được ủy quyền khỏi danh sách người dõi đề xuất và Người được ủy quyền không thể bỏ theo dõi đề xuất khi đang trong thời gian được ủy quyền.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.