Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 4:41 CH


1. Thêm bộ lọc theo Nhóm và Ngày tạo tại Trang chủ, Tất cả đề xuất, Danh sách đề xuất theo từng nhóm:

- Trang chủ, Tất cả đề xuất: thêm bộ lọc theo Ngày tạo và Nhóm, xuất những đề xuất theo điều kiện đã lọc


- Danh sách đề xuất theo từng nhóm: thêm bộ lọc theo Ngày tạo


2. Cập nhật bộ lọc Đã duyệt và Đang chờ xác nhận:

- Với bộ lọc Đã duyệt: lọc tất cả các đề xuất theo ca và theo giờ đang có trạng thái là Đã duyệt

- Với bộ lọc Đang chờ xác nhận:

+ Đổi tên từ Chưa xác nhận thành Đang chờ xác nhận

+ Lọc tất cả các đề xuất theo giờ đang có trạng thái là Đã duyệtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.