Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 12/2021 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 12, 2021 tại 9:37 SA


1. Loại bỏ các ngày không có lịch làm việc khi tạo đề xuất trên timeoff

- Chỉ được thêm tối đa 30 khối ngày trên form tạo/nhân bản/ chỉnh sửa timeoff

- Khi lưu form tạo/nhân bản/chỉnh sửa timeoff sẽ kiểm tra điều kiện giới hạn số ngày liên tiếp được đề xuất trên 1 timeoff => Khi kiểm tra điều kiện này sẽ bỏ qua những ngày không có lịch làm việc

- Sau khi update, trên app khi hiện thông báo như hình thì user phải update lên bản app HRM từ 2.1.19 trở lên

2. Thêm mã code trong từng nhóm đề xuất/ timeoff

-Lưu ý về quy tắc đặt code:

  • Kí tự hợp lệ: chỉ được chứa kí tự chữ cái viết thường hoặc in hoa và dấu _
  • Kí tự đầu tiên phải là chữ cái.
  • Min là 3 kí tự.
  • Max là 32 kí tự.
  • Các nhóm trong cùng 1 hệ thống thì không trùng code.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.