Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 3/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 10:44 SA


1. Thêm trang Tổng quan giúp người dùng có thể xem được nhanh và tổng quan những dữ liệu nghỉ phép trong 1 chu kỳ (Giới thiệu chi tiết)

Trang tổng quan tại Base Timeoff hỗ trợ 2 chức năng chính:

- Người quản lý có thể theo dõi và nắm bắt được lịch nghỉ/vắng mặt của nhân viên mình trong doanh nghiệp, để điều phối nguồn lực hợp lý

- Người quản lý có thể tạo timeoff hộ cho nhân viên của mình trong các tình huống đặc biệt

Giao diện được thiết kế theo dạng lịch biểu từng tháng, cung cấp góc nhìn 2 chiều về ca làm việc đề xuất timeoff theo từng nhân viên và theo từng ngày. Người dùng có thể tương tác trực tiếp trên không gian lịch biểu để phê duyệt các ca timeoff hoặc tạo mới timeoff nhanh chóng cho nhân sự có trong danh sách.


2. Cho phép Quản lý, system owner, app admin có thể tạo hộ timeoff cho nhân viên (HDSD)

- Thao tác tạo trực tiếp trên màn hình Tổng quan

- Quyền tạo:

+ App Admin/ Owner: được tạo cho tất cả nhân sự

+ Quản lý (theo thiết lập trên HRM): được tạo cho nhân sự mình quản lý

- Tạo trực tiếp trên trang Tổng quan bằng cách bấm vào ô có ngày cần xin nghỉ/ vắng mặt

+ Với ngày chưa có đề xuất

+ Với ngày đã có đề xuất


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.