Base Timeoff: Giới thiệu về màn hình "Tổng quan" in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 4, 2023 tại 11:44 SA


- Quản lý muốn nắm được lịch nghỉ làm của nhân sự mình quản lý để dễ dàng điều phối được nguồn lực hoàn thành công việc nhưng lại chỉ có thể click vào chi tiết từng đề xuất để xem thông tin?

- Với các doanh nghiệp hoạt động ở ngành sản xuất, nhân sự có thể không trực tiếp sử dụng phần mềm hoặc tần suất sử dụng rất ít, nhưng dữ liệu về ngày nghỉ để tính công/lương vẫn phải được lưu trữ lại kịp thời thì làm sao để ghi nhận lại 1 cách nhanh chóng hiệu quả?

Và để giải quyết bài toàn này Base đã bổ sung thêm màn hình "Tổng quan" hiển thị các Timeoff đã tạo ở tất cả trạng thái và cho phép tạo hộ timeoff cho từng nhân sự.


1. Quyền xem màn hình "Tổng quan"

- Màn hình "Tổng quan" nằm ở vị trí cuối cùng trong các trạng mặc định lại Menu và phân quyền như sau:

   + Tài khoản System Owner/App Admin: Xem được tất cả danh sách các nhân sự có trong hệ thống

   + Tài khoản Member hệ thống nhưng vai trò là Direct Manager (được setup làm Direct Manager của 1 nhân sự tại HRM): Xem được danh sách nhân sự là thành viên trực tiếp do mình quản lý + tài khoản của mình

   + Tài khoản Member là nhân sự thường: Xem được 1 account của mình

2. Giới thiệu về màn hình "Tổng quan"

Trang tổng quan tại Base Timeoff hỗ trợ 2 chức năng chính:

(1) Người quản lý có thể theo dõi và nắm bắt được lịch nghỉ/vắng mặt của nhân viên mình trong doanh nghiệp, để điều phối nguồn lực hợp lý

(2) Người quản lý có thể tạo timeoff hộ cho nhân viên của mình trong các tình huống đặc biệt

Giao diện được thiết kế theo dạng lịch biểu từng tháng, cung cấp góc nhìn 2 chiều về ca làm việc đề xuất timeoff theo từng nhân viên và theo từng ngày. Người dùng có thể tương tác trực tiếp trên không gian lịch biểu để phê duyệt các ca timeoff hoặc tạo mới timeoff nhanh chóng cho nhân sự có trong danh sách.

a, Giao diện

 -  Màn hình "Tổng quan" có dạng timesheet bao gồm 2 trục (Dọc) Nhân sự - (Ngang) Ngày trong tháng. 

- Tại góc phải màn hình hệ thống hỗ trợ lọc theo nhóm timeoff và lọc theo nhân sự

  + Theo nhóm Timeoff hiển thị dưới view của tất cả các tài khoản hiển thị các nhóm đề xuất mà thành viên có quyền tạo đề xuất.

  + Theo nhân sự: chỉ hiển thị dưới trên tài khoản của App Admin và Owner, bộ lọc có 2 lựa chọn  

  •  Tất cả nhân sự: nhìn thấy toàn bộ nhân sự trong hệ thống 

  •  Nhân sự tôi quản lý: nhìn thấy tôi và các thành viên thuộc quản lý trực tiếp bởi tôi

  + Theo lịch làm việc: hiển thị dưới view của tất cả tài khoản

-  Mỗi ca nghỉ sẽ được hiển thị tương ứng với 1 thanh, màu theo trạng thái, đi kèm với chú thích ở cuối màn hình

   + Xanh dương : Đang chờ duyệt

   + Xanh lá cây : Đã phê duyệt

   + Tím : Đã xác nhận

   + Đỏ : Đã từ chối

   + Xám : Đã hủy bỏ

- Giới hạn hiển thị 1 ô chỉ có thể nhìn thấy 2 ca, khi nhiều hơn 2 thì mặc định sẽ hiển thị 2 ca đầu tiên, các ca còn lại được ẩn và hiển thị số ca đang ẩn đi, khi ấn vào 1 ca timeoff thì sẽ xem được tất cả các đơn được tạo trong ngày đó


- Khung thời gian: Mỗi trang mặc định là view theo 1 tháng, bắt đầu từ ngày mùng 1 của tháng đến ngày cuối cùng của tháng. Bạn bấm ">" để chuyển xem tháng mới và "<" để xem tháng cũ.

b, Phân quyền

Ai có thể nhìn thấy đơn Timeoff của nhân sự?

   + Admin/Owner: thấy được tất cả timeoff, bao gồm cả timeoff của mình (luôn hiển thị ở trên cùng)

   + Manager (được cài đặt trên HRM): thấy được tất cả các timeoff mà mình follow (là người duyệt, người xác nhận, người theo dõi)

   + Member: thấy được tất cả timeoff của mìnhCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.