Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 10, 2023 tại 3:15 CH


Trường tùy chỉnh: thêm loại dữ liệu dạng Bảng

- Cài đặt trong từng nhóm đề xuất

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.