Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 11:08 SA


1. Cài đặt người duyệt theo điều kiện (HDSD)

- Thêm 4 khối duyệt trong luồng duyệt trên timeoff: Quản lý trực tiếp, Người duyệt cố định, Người duyệt linh động và Người duyệt theo điều kiện

- Với luồng duyệt theo điều kiện:

+ Có thể thiết lập điều kiện dựa trên: Người tạo đề xuất, Nhóm của người tạo đề xuất, Trường tùy chỉnh dạng số nguyên/ số thập phân/ ngày/ lựa chọn (dropdown)

+ Có thể tạo nhiều điều kiện trong 1 khối điều kiện hoặc nhiều nhánh trong 1 điều kiện.2. Chọn nhiều ngày nghỉ linh hoạt trong 1 đơn ( không bắt buộc phải ngày nối tiếp)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.