Base Timeoff: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 11:06 SA


1. Tạo hộ đề xuất: cho phép người tạo hộ chỉnh sửa đề xuất nếu chưa có ai duyệt 


2. Liên kết đề xuất xin nghỉ với Google calendar


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.