Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 10/2020 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA


1.Thêm loại cho nhóm đề xuất : Các loại khác (Timeoff Other)

- Loại "Các loại khác" cho phép setup tính công hay không tính công.


- Hiển thị thông tin ghi nhận công của group.


- Hiển thị thông tin là đề xuất có tính công hay không tính công trong chi tiết timeoff.


- Xuất excel ngày nghỉ của nhân viên thêm loại "Khác"- Hiển thị danh sách đề xuất loại "Khác" và thống kê trên bản mobile web.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.