Base Timeoff - Cập nhật tính năng tháng 12/2020 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 9:37 SA


1.Thêm option Limit number of create requests (Giới hạn số timeoffs được tạo trong 1 tháng).

- Đổi label option "Limit number of requests" => "Limit number of approve requests" (Giới hạn số đề xuất được duyệt trong mỗi tháng):- Thêm option "Limit number of create requests" : chỉ cho phép tạo bao nhiêu request trong tháng với 1 group.

+ Limit number of create requests phải >= Limit number of approve requests.

+ Số timeoffs đã tạo trong tháng tính cả timeoffs rejected hay cancel. VD: Limit number of create requests = 2, user có 2 timeoffs (1 timeoff peding, 1 timeoff rejected/cancel) => vẫn sẽ bị chặn tạo.- Hiện thị warning note trên form tạo và edit timeoff:- Thông báo chặn không cho phép tạo timeoff khi vượt quá giới hạn số lượng đề xuất được tạo trong tháng:


2. Cho phép nhân bản đề xuất.


3. Chặn không cho chuyển tiếp và chấp thuận với timeoff chỉ cần 1 người duyệt.


4. Cho phép xuất excel đề xuất theo nhóm đề xuất.


- Export timeoffs theo ngày tạo, bắt buộc nhập cả 2 trường ngày.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.