Base Office: Cập nhật tính năng tháng 10/2021 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 10, 2021 tại 4:06 CH


1. Trong từng loại văn bản thêm thiết lập SLA khi duyệt công văn

2. Cập nhật bộ lọc nâng cao: cho phép lọc được nhiều thông tin hơn: Thời gian tạo, Ngày có hiệu lực

B1: API tạo văn bản admin lấy từ form webhook của loại văn bản

B2: Thông tin các trường dữ liệu cần bắn đi admin sẽ lấy ở phần "dữ liệu tham khảo của hệ thống" trong tab "Tải văn bản lên"

B3: Kiểu dữ liệu bắn đi admin tham khảo API sau:

https://documenter.getpostman.com/view/14010308/UUy4d5eu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.