Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 11/2021 in

Sửa đổi trên: Fri, 5 Tháng 11, 2021 tại 11:29 SA


1. Thêm cấu hình thời gian chờ giữa các đăng kí

- Thiết lập trong từng tài nguyên 

Hiển thị thời gian gơi ý tự động trừ đi thời gian chờ

2. Hỗ trợ xuất dữ liệu tùy chỉnh trong trang Xuất dữ liệu


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.