Base Request: Cập nhật tính năng tháng 11/2021 in

Sửa đổi trên: Thu, 2 Tháng 12, 2021 tại 10:23 SA


1. Khóa nhóm Đề xuất trực tiếp: 

- Quyền thiết lập này chỉ dành cho owner/ app admin 

- Sau khi khóa nhóm:

+ User không thể tạo đề xuất mới từ nhóm này

+ Nhóm đề xuất bị ẩn trên menu 

+ Các đề xuất đã tạo vẫn hiển thị nhưng không thể nhân bản

+ Các đề xuất nháp không chuyển được sang đề xuất thực

2.Ẩn icon chờ xét duyệt với các request đã bị reject

- Đề xuất đã bị từ chối các users sau sẽ không hiển thị chấm xanh chờ xét duyệt.


3. Thiết lập SLA theo Lịch làm việc

Thiết lập trong từng nhóm đề xuất 


Thêm Lịch làm việc tạo Base Account 


4. Thêm màn hình Webhook traces:

+ Hiển thị danh sách ghi nhận các webhook đã bắn đi thành công hay chưa 

+ Cho phép re-run với các webhook chưa bắn đi thành công


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.