Base Payroll - Hướng dẫn chạy bảng lương ở Payroll in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 7, 2023 tại 2:36 CH


Để thao tác chạy bảng lương hàng tháng,bạn truy cập vào Payroll bằng cách chọn biểu tượng Payroll ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://payroll.base.vn/

Bước 1: Tạo chu kỳ cần tính lương của tháng đó.

Bước 2: Vào chu kỳ vừa tạo, nhấn tạo bảng lương > Chọn Mẫu bảng lương  > Điền tên bảng lương > Nhấn Lưu lại

Bước 3: Chọn bảng lương vừa mới tạo, nhấn Chạy bảng lương để chạy dữ liệu nhân sự từ hệ thống và công thức đã thiết lập sẵn trước đó.

Bước 4: Kiểm tra lại bảng lương: công thức, dữ liệu nhân sự và dữ liệu chấm công, dữ liệu import lên đã đúng chưa. Nếu có sai sót, có thể dùng các tính năng sau để chỉnh sửa, bổ sung.


  • Nhập dữ liệu: dùng trong trường hợp cần nhập dữ liệu dạng input từ ngoài vào hệ thống

  • Nhập dữ liệu đặc biệt: dùng trong trường hợp cần nhập dữ liệu ghi đè lên cột dữ liệu được tính bằng công thức (Formulas column). Các số này sẽ bị không thay đổi theo công thức.

  • Nhập dữ liệu chấm công:  Trong trường hợp công ty không dùng Base checkin thì sẽ sử dụng tính năng Import checkin để đẩy dữ liệu chấm công lên

  • Nhập dữ liệu từ bảng lương: Lấy thông tin từ bảng lương khác sang (Tham khảo tại đây)

  • Cập nhật dữ liệu hệ thống: khi thay đổi thông tin trên HRM, Checkin, Schedule, Timesheet.... cần sử dụng tính năng này để cập nhật lại dữ liệu vào bảng lương

  • Cấu hình cột: Tuỳ chỉnh lại công thức cho riêng bảng lương này.

  • Lấy cấu hình từ mẫu bảng lương: dùng để đồng bộ ại công thức từ template vào bảng lương này.

  • Đẩy cấu hình vào mẫu bảng lương: dùng trong trường hợp bạn đã chỉnh sửa công thức trực tiếp trên bảng lương này, cần cập nhật công thức vào template cũ.

Bước 5: Nhấn vào Done và điền ghi chú > Nhấn Lưu lại

Bước 6: Người duyệt sẽ chọn Đồng ý, Trả lại hoặc Từ chối trong trường hợp không đồng ý.

Bước 7: Sau khi bảng lương đã được phê duyệt, bạn có thể nhấn vào Send Payslips để gửi phiếu lương cho từng nhân sự thông qua hệ thống Base và Email. Bạn có thể lựa chọn các cột sẽ hiển thị cho nhân viên được phép xem trong phiếu lương của họ. Nhân viên sẽ nhận được phiếu lương của mình trên Base và email. Họ thực hiện xác nhận bảng lương hoặc bình luận trực tiếp ngay trên này để trao đổi với bạn một cách nhanh chóng.Bạn có thể điều chỉnh lại tại mục Adjust. Ngay lập tức, nhân viên sẽ nhận được thông báo điều chỉnh vào kỳ lương kế tiếpCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.